A szetter fajták magyarországi tenyésztésének főbb szabályai

Csak egészséges egyedekkel, az állatvédelmi törvény követelményeinek betartásával szabad kutyát tenyészteni. Tenyészkutyák és kölykök részére megfelelő tartást kell biztosítani (lsd. Szetter Klub Egyesület tenyésztési szabályzat *). Ehhez alapvető feltétel a tiszta, a fajtának megfelelő tartás, gondos ápolás, elegendő szabad kifutó és emberi odafigyelés.

  1. Tenyésztésbe csak olyan szetterek állíthatók, akik:
  2. Az AVBM/Szetter Klub Egyesület/MEOESZ által kiadott és az FCI által elismert származási lappal rendelkeznek,
  3. "tenyészthető" minősítést szereztek az AVBM/Szetter Klub Egyesület/MEOESZ tenyésszemléjén,
  4. rendelkeznek az előírt egészségügyi szűrésekkel.

A Szetter Klub Egyesület a "B" származási lapot nem fogadja el.

Amennyiben az importált szetter a származási országban nem lett chippelve, akkor azt a tulajdonosnak utólagosan pótolnia kell, majd a honosított származási lapra illetve a Szetter Klub Egyesület/MEOESZ adatbázisába regisztrálásra kerül. Az országban átmenetileg tenyésztés ill. kiállítás céljából tartózkodó kutyákra ez nem vonatkozik, de az azonosításuk kötelező. Import kutyák csak honosított származási lappal szerepelhetnek.
Importált kanokat, még akkor is, ha külföldi Champion címük van, csak az AVBM/Szetter Klub Egyesület/MEOESZ tenyésszemléjén szerzett "tenyészthető" minősítés után lehet tenyésztésbe állítani.
Külföldi fedeztetésnél az adott ország szabályai az irányadók. Külföldi fedeztetés: csak az FCI által elismert származással rendelkező kannal és az FCI által elismert törzskönyvező szervezet fedeztetési igazolása alapján.
A tenyésztésbe vétel alsó és a tenyésztésben tartás felső határai


  1. A kan kutyákat legkorábban 12 hónaposan lehet tenyésztésbe állítani, felső korhatár nincs.
  2. A szuka kutyát legkorábban 18 hónaposan, legkésőbb 8 évesen lehet pároztatni. Ettől a felső korhatártól eltérni csak a tenyésztésvezető engedélyével lehet.
  3. A szuka kutya 4 almot nevelhet fel, a továbbiakban minden pároztatás előtt a Szetter Klub Egyesület illetékes felügyelőjétől engedélyt kell kérni a pároztatáshoz a szuka kutya bemutatásával. Ezzel a korlátozással célunk, hogy nem megfelelő kondíció ill. betegség esetén ne lehessen tenyésztésben tartani a szukákat.
Két kölykezés közötti idő

A szettereknél a normális alomszámnak a 9 kölyök számít. Ha egy alomban 9 kölyöknél több lesz az anyakutya által felnevelve, akkor minimum 10 hónap tenyésztési szünetet kell tartani - a fedeztetési naptól a fedeztetési napig számítva. (A dajkakutyát - amennyiben elhullik az anyakutya vagy nincs teje - be kell jelenteni, amit a felügyelő szúrópróbaszerűen ellenőrizhet.). Két császármetszés után a szuka kutyát ki kell vonni a tenyésztésből. Egy szukának két naptári évben csak két alom engedélyezett.

Almonként törzskönyvezhető utódok száma
A Szetter Klub Egyesület minden egészséges, életképes kiskutyát törzskönyvez, ha a szülők rendelkeznek az előírt törzskönyvezési minősítésekkel. Az állatvédelmi törvény nem engedélyezi az egészségesnek látszó utódok elpusztítását még akkor sem, ha olyan sokan vannak, hogy a szuka nem képes őket felnevelni. Ilyenkor dajka-kutya bevonása, vagy mesterséges felnevelés szükséges. Elsőfokú rokonok közötti pároztatás a tenyésztésvezető előzetes engedélye alapján lehetséges, különösen indokolt esetben.

A tenyésztésvezetőnél írásban, a pároztatás indoklásával kell engedélyt kérni.

Ilyen pároztatás: apa és leánya, anya és fia, testvérek egymással.


Egy szukát egy tüzelési ciklus alatt csak egy kannal lehet pároztatni. Ettől eltérő illetve vitás esetekben DNS vizsgálatot lehet kérni az apaság megállapítására. Ezt a vizsgálatot csak az egyesület által kijelölt és elismert állatorvos végezheti.


Olyan állatok spermáját, amelyek külföldön élnek (hűtött vagy fagyasztott spermát) kamarai engedéllyel rendelkező állatorvos használhat fel mesterséges megtermékenyítés céljából. A sperma elküldéséhez csatolni kell a kan származási lapjának másolatát a levevő állatorvos aláírásával és pecsétjével ellátva, valamint a tökéletesen kitöltött fedeztetési igazolást. Kérdéses esetekben az utódoknál DNS vizsgálattal ellenőrizni kell a származás valódiságát. Az átmenetileg az országban tartózkodó fedező kanok esetében a származási lapon szereplő törzskönyvi számot kell elfogadni. Olyan tenyészszukák esetében, amelyeknek tulajdonosai különböző FCI tagországokhoz tartoznak szerződéses szabályozást kell felmutatniuk a kennel névről és a tulajdonjogról.


Egy tenyészszuka tenyésztési jogáról a tulajdonos lemondhat egy másik tenyésztő javára. Ebben az esetben a tenyészszuka tulajdonjogi helyzete nem változik meg, de a kedvezményezett egyszeri alkalommal befedeztetheti a saját kennelneve alatt a szukát. A feltéleket illetve jogokat szerződésben kell rögzíteni.


Fajtagondozó szervezet által előírt egészségügyi szűrések
A tenyésztésbe vétel feltétele az angol és a vörös fehér ír szetter esetében csípőízületi röntgenvizsgálattal történő szűrése, míg az ír és a gordon szetter esetében a csípőízületi diszplázia szűrésen kívül szükséges még az egyedek progresszív retina atrófia (rcd4) genetikai szűrővizsgálata is. Csípőízületi diszplázia. A vizsgálat időpontjában a kutyának a 12 hónapos kort be kell töltenie. A kutya törzskönyvét be kell mutatni a vizsgáló állatorvosnak, aki köteles az egyed azonosságát ellenőrizni és igazolni azt. A röntgenfelvételen annak azonosíthatóságának érdekében szerepelnie kell a kutya microchip számának és a felvétel dátumának.

Bármelyik kamarai engedéllyel rendelkező állatorvossal el lehet végeztetni, akinek a megfelelő röntgenberendezése ehhez megvan. Kizárólag altatásban végezhető. Az állatorvos felelős a kutya azonosításáért és aláírásával, pecsétjével igazolja azt.

Korlátozás nélkül tenyésztésbe vehető az az egyed, amelynek a csípőízületi diszplázia szűrési minősítése: mentes, átmeneti/majdnem mentes, enyhe.

Az Egyesület elfogadja a BVA (British Veterinary Assocation) és az OFA szűrési eredményét, melyekről az összehasonlító táblázat megtalálható a Szetter Klub Egyesület honlapján. *A közepes diszplázia szűrésű tenyészegyed különlegesen indokolt esetben a tenyésztésvezető engedélyével egy alom erejéig kaphat tenyésztési engedélyt. Tovább tenyésztéshez szükséges az előző alom minimum 50 %-nak szűrési eredményének (mentes és enyhe fokozat) bemutatása. Progresszív retina atrófia (rcd4) genetikai szűrővizsgálata

Szűrése vörös ír és gordon szetter esetében kötelező a tenyésztésbe vételhez. A jelenlegi tenyésztési kritériumokat a Szetter Klub Egyesület a későbbiekben az állomány javulása esetén módosíthatja.

A PRA rcd 4 mentes egyed korlátozás nélkül tenyészthető.

A PRA rcd 4 hordozó egyed mentes egyeddel korlátozás nélkül tenyészthető.
A PRA rcd 4 beteg egyed CSAK mentes egyeddel tenyészthető.

Magyarországon a szetter fajták tekintetében jelenleg a MEOESZ jogosult a származási lapokat kiállítani, a fajtagondozó szervezet (Szetter Klub Egyesület) tenyésztési szabályzata alapján. A származási lapok kiállításának menete, szükséges dokumentumok és díjszabás a MEOESZ honlapján elérhetők.


* https://www.setters.hu

Frissítve: 2019. május 31.