Hosszú törzs vagy hosszú ágyék?

2019.04.08

Csodálattal adózom Mrs. Nagle trialokon elért páratlan sikereinek és teljes mértékben egyetértek vele az olyan nem kívánatos külső tulajdonságokkal kapcsolatban, mint a túl hosszú fej (amely gyakran optikai illúzió és a fej túl keskeny mivoltából ered), gyenge hátsó rész. Ezen azt értem, hogy az ír szetternek és más hasonló, gyors mozgású fajtának rövid törzzsel, rövid háttal kell rendelkeznie. Ezt kívánom bemutatni az alábbi három vázlatos ábra segítségével.

1. Ábra: - "Zömök", lapos bordázatú szetter.
Ez a típus soha nem számított korrektnek az ír szettereknél. Így egyetértek Mr. Rasbridge kijelentésével, miszerint a fajtaleírásokban szereplő "arányos" megfogalmazás tökéletesen félreérthető. Az eredeti megfogalmazás "hosszú törzs" azt mutatja, hogy a fajtát milyennek képzelték el, azonban kézenfekvő, hogy ez miért módosult, hiszen sokan összekeverik a törzs hosszúságát az ágyék hosszúságával. Mindazonáltal a megfogalmazás egyértelmű: "A törzs a bordák tájékán eléggé hosszú, de az ágyéknál rövid és jól izmolt."

2. Ábra: - Gyenge típusú szetter, amely nem állná meg a helyét egy egész napos vadászaton. Rövid, lapos bordázat, hosszú laza ágyék miatt hosszúnak tűnő törzzsel, amely gyenge átvezetést jelent a hátulsó részhez. Soha nem láttam, hogy ilyen felépítéssel rendelkező szetter erős végtagokkal rendelkezett volna.

3. Ábra: - Ezt tartom korrekt arányú felépítésnek, megfelelő hosszúságú, mélységű és dongságú bordázat, amely elegendő helyet biztosít a belső  szerveknek és azok működésének, ezt erős, rövid ágyék követi. Nem tüntettem fel a lábakat ezeken a hozzávetőleges rajzokon, mivel általában mindenki tudja, hogy arányaiban milyennek kell lennie a végtagok hosszának. Ha a benyomás "nyakigláb", akkor az arányok rosszak.

Szilárd meggyőződésem, hogy Mrs. Nagle által a futó szettereknél a nehézkes, "csoszogós" mozgás túlnyomó részt a medence és következésképpen a hátulsó végtagok rossz felépítésből és nem a törzs vagy a hát hosszúságából adódik. Ha a hátulsó végtagok nem korrekt felépítésüek, akkor gyenge a toló mozgásuk és a kutya mozgása inkább ugrándozó jellegű. Az egyenes hátú, sima és gyors futást az erős, majdnem "dugattyú szerű" erővel végtagok biztosítják.
Gyakran csodálattal nézem Watermill Larry nevű szetter félelmetes sebességű vágtáját: háta egyenes vonalban mozgott. Tehát a törzs hosszúságát a rövid és erős ágyék által követett hosszú bordázatú rész adja, hiszen a szetter élénk, gyors mozgású kutya és egy rövid törzzsel rendelkező kutya mozgása soha nem lehet olyan gyors és élénk, mint a korrekt törzsarányokkal rendelkező fajtatársaié.

C. S. Darley
Fordította: Mód Éva
Forrás: MEOE Angol Vizsla Klub évkönyve 1999.